• Mongolian
ЗӨВЛӨМЖ 05/15, Үл тохирлын судалгаа Хэвлэх
2015 оны 9-р сарын 09, Лхагва гариг, 14:42
"Үл тохирлын програм хангамж" үйл ажиллагаанд ашиглаж эхэлсэнтэй холбогдуулан Зөвлөмж 05/15-г гаргасан байна. Мөн 2015 оны 8-р сард гарсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үл тохирлын судалгааг гарсан байна. Та бүхэн Дотоод чанар хангалт хэсгээс орж танилцана уу.

 

ШМ0037/16 Улаанбаатар: Холын NDB, MARKER дээр 2016.01.26-ний 10:00-17:00 цагийн хооронд  техник үйлчилгээ хийнэ. Унтраах үед цаг авна.

ШМ0038/16 Улаанбаатар: ТР-1Б дизель генератор Р500 ачаалал шилжүүлэх самбар дээр 2016.01.19-ний 11:30-13:30 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Манай албанаас эрхлэн гаргаж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаархи таны бодол

poll

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.