• Mongolian
А сери


ZMUB FIR

190839 ZMUBYNYX
(A0629/15 NOTAMN
Q)ZMUB/QARXX/IV/NBO/E/000/999/4752N10350E999
A)ZMUB B)1511120000 C)PERM
E)IN PAGES ENRC OF AIP MONGOLIA (AIRAC AIP AMDT 06/15 WEF 12 NOV
2015)DIST OF SEGMENT ASGAT-GEREL OF ATS RTE G230 SHALL BE READ AS
66KM  INSTEAD OF 67KM.)

ZMUB AerodroMe

NIL

ZMKD AERODROME

NIL

ZMCD AERODROME

NIL

ZMUL AERODROME

NIL

ШМ0037/16 Улаанбаатар: Холын NDB, MARKER дээр 2016.01.26-ний 10:00-17:00 цагийн хооронд  техник үйлчилгээ хийнэ. Унтраах үед цаг авна.

ШМ0038/16 Улаанбаатар: ТР-1Б дизель генератор Р500 ачаалал шилжүүлэх самбар дээр 2016.01.19-ний 11:30-13:30 цагийн хооронд техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэхгүй.

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Манай албанаас эрхлэн гаргаж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаархи таны бодол

poll

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.